Tahun 3 Unit 4 (Buku Teks)

Laman web ini disediakan untuk menyokong kandungan yang terdapat dalam Buku Teks dan Buku Aktiviti bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 3 Sekolah Kebangsaan (SK). Laman web ini telah disusun mengikut muka surat dan unit-unit tertentu, selari dengan kandungan dalam Buku Teks dan Buku Aktiviti bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 3 SK yang diterbitkan oleh DBP. Pihak kami berharap agar pihak guru dan murid dapat menggunakan laman web ini seoptimum mungkin.
Sekian, terima kasih.

UNIT 4 – HALAMAN RANGSANGAN

MUKA SURAT 17 (BUKU TEKS)

Muat turun irama lagu “saya ada kuda”

Panduan muat turun lagu:

1.PANDUAN MEMUAT TURUN LAGU MELALUI GOOGLE CHROME

2.PANDUAN MEMUAT TURUN LAGU MELALUI INTERNET EXPLORER