Tahun 3 Unit 19 (Buku Teks)

Laman web ini disediakan untuk menyokong kandungan yang terdapat dalam Buku Teks dan Buku Aktiviti bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 3 Sekolah Kebangsaan (SK). Laman web ini telah disusun mengikut muka surat dan unit-unit tertentu, selari dengan kandungan dalam Buku Teks dan Buku Aktiviti bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 3 SK yang diterbitkan oleh DBP. Pihak kami berharap agar pihak guru dan murid dapat menggunakan laman web ini seoptimum mungkin.
Sekian, terima kasih

UNIT 19 – BUDAYA BANGSA

MUKA SURAT 102 (BUKU TEKS)

Muat turun irama lagu Tarian Inang

Panduan memuat Turun lagu :

1.  PANDUAN MEMUAT TURUN LAGU MELALUI GOOGLE CHROME

2. PANDUAN MEMUAT TURUN LAGU MELALUI INTERNET EXPLORER