Tahun 1 Unit 5 (KSSR)

Laman web ini disediakan untuk menyokong kandungan yang terdapat dalam Buku Teks dan Buku Aktiviti bagi mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi KSSR Tahun 1. Laman web ini mengandungi nota-nota dan aktiviti-aktiviti tambahan untuk guru dan murid.

Laman web ini telah disusun mengikut muka surat dan unit-unit tertentu, selari dengan kandungan dalam Buku Teks. Nota-nota yang terkandung dalam laman web ini terdiri daripada nota-nota tambahan bagi segmen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), serta aktiviti-aktiviti tambahan yang menarik minat guru dan murid.

Diharapkan agar pihak guru dan murid dapat menggunakan laman web ini seoptimum mungkin.

Sekian, terima kasih.

UNIT 5 – MATA UNTUK MELIHAT

MUKA SURAT 38 – UNTUK GURU

Penerangan yang lebih terperinci mengenai mata kita boleh didapati dari laman web berikut: http://kidshealth.org/kid/htbw/eyes.html

MUKA SURAT 52 – UNTUK GURU

TMK – Mari Melukis

Nota tambahan untuk guru mengenai Microsoft Paint. Terdapat dua versi nota Microsoft Paint yang disediakan, iaitu versi Windows XP dan versi Windows Vista.

TMK – Mari Melukis (Paint – Windows Vista)

TMK – Mari Melukis (Paint – Windows XP)