Tahun 1 Unit 4

Laman web ini disediakan untuk menyokong kandungan yang terdapat dalam Buku Teks dan Buku Aktiviti bagi mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi KSSR Tahun 1. Laman web ini mengandungi nota-nota dan aktiviti-aktiviti tambahan untuk guru dan murid.

Laman web ini telah disusun mengikut muka surat dan unit-unit tertentu, selari dengan kandungan dalam Buku Teks. Nota-nota yang terkandung dalam laman web ini terdiri daripada nota-nota tambahan bagi segmen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), serta aktiviti-aktiviti tambahan yang menarik minat guru dan murid.

Diharapkan agar pihak guru dan murid dapat menggunakan laman web ini seoptimum mungkin.

Sekian, terima kasih.

MUKA SURAT 36 – UNTUK GURU

TMK – Mari MenaipNota tambahan untuk guru mengenai Microsoft Word. Terdapat dua versi nota yang disediakan, iaitu versi Microsoft Office XP dan versi Microsoft Office 2007.

TMK – Mari Menaip (Versi Microsoft Office 2007) 

TMK – Mari Menaip (Versi Microsoft Office XP)