Tahun 1 Unit 10

Laman web ini disediakan untuk menyokong kandungan yang terdapat dalam Buku Teks dan Buku Aktiviti bagi mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi KSSR Tahun 1. Laman web ini mengandungi nota-nota dan aktiviti-aktiviti tambahan untuk guru dan murid.

Laman web ini telah disusun mengikut muka surat dan unit-unit tertentu, selari dengan kandungan dalam Buku Teks. Nota-nota yang terkandung dalam laman web ini terdiri daripada nota-nota tambahan bagi segmen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), serta aktiviti-aktiviti tambahan yang menarik minat guru dan murid.

Diharapkan agar pihak guru dan murid dapat menggunakan laman web ini seoptimum mungkin.

Sekian, terima kasih.

MUKA SURAT 81-86 – UNTUK GURU

Beberapa contoh rancangan pengajaran untuk rujukan guru yang boleh dijadikan bahan untuk P & P: http://kidshealth.org/classroom/prekto2/body/functions/senses.pdf

MUKA SURAT 81-86 – UNTUK MURID

  1. Bahan yang sesuai dicetak untuk aktiviti pelajar: http://www.nps.gov/blca/forteachers/upload/senses.pdf
  2. Murid boleh membuat latihan tambahan berkaitan unit ini dari laman web berikut: http://www.tlsbooks.com/beginningsciencesenses.pdf