PENGENALAN

Laman web ini mengandungi nota-nota dan aktiviti-aktiviti tambahan untuk guru dan murid. Laman web ini telah disusun mengikut  muka surat dan unit-unit tertentu , selari dengan kandungan dalam Buku Teks. Nota-nota yang terkandung dalam laman web ini terdiri daripada nota-nota tambahan serta aktiviti-aktiviti tambahan yang menarik minat guru dan murid.

Diharapkan agar pihak guru dan murid dapat menggunakan laman web ini seoptimum mungkin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *